Ostvarenje prava na pristup informacijama

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama službenik u Društvu Promet je Ivana Peroš, prof.

Ovlaštenik prava na informaciju (svaka fizička ili pravna osoba koja zahtjeva pristup informaciji), ostvaruje pravo na pristup informaciji:

Podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva podnijetog putem telekomunikacijskih uređaja na broj +385 21 407 827 (srijedom od 08:00 do 10:00).

Usmeni zahtjev podnosi se osobno službeniku za informiranje Promet d.o.o. Split, Hercegovačka 20, Split.

Pisani Zahtjev za pristup informacijama sa sadržajem propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama podnosi se putem pošte na adresu:

Promet d.o.o. Split
Službnik za informiranje
Hercegovačka 20
21000 Split

ili putem elektronske pošte na e-mail: ivana.peros@promet-split.hr ili putem fax-a na: +385 21 383 705

Službenik za informiranje po zaprimljenom pisanom zahtjevu, sastavljenom zapisniku ili službenoj zabilješci omogućava podnositelju zahtijeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana.