OBAVIJEST ZA PUTNIKE NA LINIJI BR. 28 DUBRAVA - SPLIT

U ponedjeljak, 06.09.2021. g. autobus na liniji br. 29 Dubrava - Split pri polasku u 9:30 sati će prometovati do Žrnovnice.

Za nastavak putovanja od Žrnovnice do Splita postoji mogućnost korištenja linije br. 27 Žrnovnica - Split s polaskom u 10:15 sati.