OBAVIJEST ZA PUTNIKE NA LINIJI BR. 6 (KILA-HNK-KILA)

Od ponedjeljka 28.09.2020. g. zbog izvođenja radova na rekonstrukciji prometnice u Ulici Vrboran ista će biti zatvorena za sav promet. Zbog navedenog se djelomično mijenja trasa linije broj 6 (Kila-HNK-Kila), na način da će se formirati novo privremeno okretište (sjeverno od postojećeg) na samom kraju Ulice Vrboran, kao i nova privremena autobusna stajališta.

Obilazni pravac prometovanja linije broj 6 je Vukovarskom ulicom do trgovačkog centra "City Center One", te ulicom Brnik (i obrnuto) kako je prikazano niže na slici.

Privremenu trasu linije u PDF formatu možete preuzeti klikom na poveznicu ispod teksta.