Dana 01.05.2021. g. ured za prodaju putnih karata na AK Trogir ne radi.

Dana 01.05.2021. godine ured za prodaju putnih karata na AK Trogir ne radi.