IZMJENE U VOZNOM REDU

Od petka 01.07.2022.g. dolazi do izmjena voznih redova na linijama br. 12 sv. Frane – Bene - sv. Frane i 14 Brda – Duilovo – Brda te se uvodi sezonska linija na relaciji Solin (Bunje) – plaža Žnjan s polaskom u 15:30 sati i  povratkom sa Žnjana u 19:30 sati svaki dan.

Trasa linije: Solin (Bunje) – Ulica don F. Bulića - Ulica Stjepana Radića – Ulica Dr. Franje Tuđmana – Ulica Put Mira (Japirko) – Ulica A.G. Matoša – ZNG – Put Duilova – Žnjan, a u povratku istim prometnicama u obrnutom smjeru.