OBAVIJEST PUTNICIMA POVODOM PRILAGODBE E-TICKETING SUSTAVA NA EURO

Od dana 30.12.2022. godine do 03.01.2023. godine moguće su poteškoće u kartičnom plaćanju (ovisno o podršci banaka). 

Dana 31.12.2022. godine i 01.01.2023. godine kupovina kupona za personalizirane karte bit će onemogućena dok će prodaja pojedinačnih karata biti nesmetana. Bitno je istaknuti da nakon prelaska na euro zbog fiksnog tečaja konverzije i pravila zaokruživanja kod pojedinih artikala može doći do minimalnih korekcija cijena. Primjer je karta koja prije migracije stoji 10,00 HRK, a nakon konverzije 1,327228, tj. zaokruženo na dvije decimale 1,33 EUR. Nakon migracije, na računu će biti prikazan iznos 1,33 EUR te informativno da je to 10,02 HRK.

Molimo sve putnike da prilikom kupovine karata gotovinom kod vozača, zbog bržeg protoka putnika i što kraćeg zaustavljanja vozila na stanicama, pripreme sitan novac, tj. točan iznos za kupnju karte.