Obavijest putnicima s područja Trogira

Od ponedjeljka, 26. veljače 2024., od 11 sati, pa do završetka radova na rekonstrukciji županijske ceste ŽC 6133, tj. Ulice kardinala Alojzija Stepinca, za sav promet se zatvara dionica od ribarnice do raskrižja za Ulicu Put kapelice.

Shodno tome, obavještavamo putnike na autobusnim linijama br.45, 48, 49, 50, 51 i 52 koje prometuju sa autobusnog kolodvora u Trogiru da će koristi obilazni pravac trogirskom zaobilaznicom odnosno:

Autobusni kolodvor Trogir - Kneza Trpimira (ŽC 6133)  - preko rotora spojnom cestom (D 126) na Trogirsku cestu (D8) – Put Vlaške (ŽC 6133) – Ulica Hrvatskih žrtava (ŽC 6132), i dalje svojom uobičajenom trasom do svojih odredišta. 

Navedene autobusne linije koje prometuju u smjeru prema gradu Trogiru koristiti će kao i do sada privremeno izmijenjeni pravac kretanja, odnosno dolaskom u Seget Donji prometovati će obilaznim pravcem, odnosno županijskom cestom ŽC 6133, tj. Ulica Put Vlaške, obilaznica D8 i spojna cesta D126 za novi trogirski most i dalje do autobusnog kolodvora u Trogiru.

Autobusna linija broj 51

  • iz smjera Ljubitovice pri polascima u 4:45, 6:50, 11:35 i 13:05 sati, prometujući Ulicom Put Vlaške, a dolaskom u Seget Donji skretat će desno na križanju u Ulicu Hrvatskih žrtava ŽC 6132 i dalje prometujući navedenom prometnicom spaja se na D8 i spojnom cestom D126 za novi trogirski most do autobusnog kolodvora u Trogiru, pri polascima u 15:10, 17:00 i 21:35 sati, AUTOBUS PROMETUJE BEZ SVRAĆANJA U SEGET DONJI.
  • iz smjera Trogira pri polascima u 14:05, 15:30, 20:30 i 22:15 sati, prometuje sa kolodvora Trogir - Kneza Trpimira (ŽC 6133)  - preko rotora spojnom cestom (D 126) na Trogirsku cestu (D8) - Hrvatskih žrtava ŽC 6132 - Put Vlaške i dalje uobičajenom trasom do odredišta, pri polascima u 5:55, 10:30 I 12:00 sati, AUTOBUS PROMETUJE BEZ SVRAĆANJA U SEGET DONJI.