UPUTE ZA IZRADU ILI PRODUŽENJE VALJANOSTI NOVIH BESKONTAKTNIH PERSONALIZIRANIH KARATA

POSTOJEĆI KORISNICI BESKONTAKTNIH PERSONALIZIRANIH KARATA

Putnici koji su već izradili elektronsku beskontaktnu kartu istu mogu produžiti na svim prodajnim mjestima tvrtke Promet d.o.o.  -  Trogir, Kaštel Sućurac, Kaštel Stari i Split (Sukoišan, Pazar, HNK i Općina).

 

Građani (zaposleni)

 • valjanost karte produžuju na svim prodajnim mjestima i ostalim kanalima prodaje (web portal, mobilna aplikacija, kartomat)
 • potrebno donijeti personaliziranu kartu

 

Umirovljenici (mjesečni)

 • valjanost karte produžuju na svim prodajnim mjestima i ostalim kanalima prodaje (web portal, mobilna aplikacija, kartomat)
 • potrebno donijeti personaliziranu kartu

 

Umirovljenici (godišnji) i rješenje Grada Solina

 • valjanost karte produžuju na svim prodajnim mjestima
 • Subvencija grada Splita - potrebno donijeti personaliziranu kartu, osobnu iskaznicu i potvrda o visini mjesečne mirovine
 • Subvencija Grada Solina – potrebno donijeti personaliziranu kartu, osobnu iskaznicu i rješenje Grada Solina (ukoliko nisu na popisu kojeg dostavljaju udruge)

 

Nezaposleni (mjesečni)

 • valjanost karte produžuju na svim prodajnim mjestima
 • potrebno donijeti personaliziranu kartu i potvrdu o statusu nezaposlene osobe

 

Učenici (bez sufinanciranja MZO)

 • valjanost karte produžuju na svim prodajnim mjestima
 • potrebno donijeti personaliziranu kartu i potvrdu škole o statusu redovnog učenika samo na uvid ukoliko škola nije ažurirala e-Maticu, ako su podaci u e-Matici ažurirani za školsku godinu 2022./2023. potvrda o statusu redovnog učenika nije potrebna.

 

Učenici (sufinanciranje MZO)

 • valjanost karte produžuju na svim prodajnim mjestima
 • potrebno donijeti personaliziranu kartu i potvrdu škole za ostvarivanje prava na sufinancirani prijevoz MZO

Prilikom dolaska na prodajno mjesto, učenici dobiju subvenciju i profil do kraja školske godine 2022./2023. i svaki slijedeći put produživanje mogu vršiti na svim prodajnim mjestima te ostalim kanalima prodaje (web portal, mobilna aplikacija, kartomat).

 

Studenti

 • Valjanost karte produžuju na svim prodajnim mjestima
 • potrebno donijeti personaliziranu kartu i na uvid potvrdu o statusu redovnog studenta ako student nije unesen u ISSP bazu studenata, ako je unesen potvrda nije potrebna

 

*Studenti svoje profile i subvencije za akademsku godinu 2022./2023. produžuju kroz mjesec listopad i nakon toga mogu koristiti sve kanale prodaje za produživanje kupona.

 

 

NOVI KORISNICI BESKONTAKTNIH PERSONALIZIRANIH KARATA (PRVA IZRADA)

 

Putnici koji nemaju izrađenu beskontaktnu kartu istu mogu prvi put napraviti na prodajnim mjestima tvrtke Promet d.o.o. - Trogir, Kaštel Sućurac, Kaštel Stari i Split (samo na biljetarnici Sukoišan).

 

Građani (zaposleni)

 • potrebno donijeti osobnu iskaznicu i jednu fotografiju (bez obzira na medij)

 

*ako žele koristiti mobilnu aplikaciju kao medij, nakon unosa traženih podataka dobije se aktivacijski kod koji je potreban za aktivaciju punog profila na mobilnoj aplikaciji i tada kuponi (i karte) kupuju putem mobilne aplikacije

 

Umirovljenici (mjesečni)

 • potrebno donijeti osobnu iskaznicu, jednu fotografiju i na uvid rješenje o mirovini ili potvrdu iz banke iz kojeg se vidi primitak mirovine (služi kao dokaz za dobivanje umirovljeničkog profila)

 

Umirovljenici (godišnji)

 • Subvencija grada Splita - potrebno donijeti osobnu iskaznicu, jednu fotografiju i potvrda o visini mjesečne mirovine
 • Subvencija Grada Solina – potrebno donijeti osobnu iskaznicu, jednu fotografiju i rješenje Grada Solina (ukoliko nisu na popisu kojeg dostavljaju udruge)

 

Nezaposleni (mjesečni)

 • potrebno donijeti osobnu iskaznicu, jednu fotografiju i potvrdu o statusu nezaposlene osobe.

 

Učenici (bez sufinanciranja MZO)

 • potrebno donijeti osobnu iskaznicu, jednu fotografiju i potvrdu škole o statusu redovnog učenika samo na uvid ukoliko škola nije ažurirala e-Maticu, ako su podaci u e-Matici ažurirani za školsku godinu 2022./2023. potvrda o statusu redovnog učenika nije potrebna.

 

Učenici (sufinanciranje MZO)

 • potrebno donijeti osobnu iskaznicu, jednu fotografiju i potvrdu škole za ostvarivanje prava na sufinancirani prijevoz MZO

Prilikom dolaska na prodajno mjesto, učenici dobiju subvenciju i profil do kraja školske godine 2022./2023. i svaki slijedeći put produživanje mogu vršiti na svim prodajnim mjestima te ostalim kanalima prodaje (web portal, mobilna aplikacija, kartomat).

 

Studenti

 • potrebno donijeti osobnu iskaznicu, jednu fotografiju i na uvid potvrdu o statusu redovnog studenta ako student nije unesen u ISSP bazu studenata, ako je unesen potvrda nije potrebna

 

*Studenti svoje profile i subvencije za akademsku godinu 2022./2023. produžuju kroz mjesec listopad i nakon toga mogu koristiti sve kanale prodaje za produživanje kupona.