Tarifna područja

Napomena: Promet d.o.o. ne vrši prijevoz putnika na području općine Dugi Rat.