Zakoni, pravilnici i odluke

Zakoni

 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13)
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14)
 • Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN 75/13, 36/15)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 • Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14)

Pravilnici

 • Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN 118/05, 120/10, 112/11)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN 120/05, 102/07, 31/14)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 51/10, 84/10, 145/11, 140/13, 85/14)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca (NN 100/08, 20/09)
 • Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa (NN 25/14)
 • Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 48/97, 119/07)
 • Pravilnik o tahografima i ograničavaču brzine (NN 89/08, 48/09)

Odluke

 • Odluka o prijevozu putnika u javnom cestovnom prometu ( "Službeni glasnik Grada Splita" broj: 4/10, 4/12, 16/14, 21/14)
 • Odluka o javnim parkiralištima na području Grada Splita ( "Službeni glasnik Grada Splita" broj: 6/10, 24/10, 13/12)