Povijest Prometa

1948. godine odlukom narodnog odbora općine Split broj 4689/48. od 13. ožujka 1948. g. osnovano je autosaobraćajno poduzeće "Promet" kojem je zadatak organiziranje gradskog i prigradskog prometa. Skromnim prijevoznim kapacitetima koji su se sastojali od 12 dotrajalih autobusa i nekoliko kamiona "Promet" je počeo obavljati prijevoz, ali se on zbog čestih kvarova morao povremeno obustavljati. I pored toga održavana je i redovna sezonska linija za Dubrovnik, po makadamskoj cesti. Ukupna dužina prometnih linija iznosila je 58 km, pređeno je 235.400 km i prevezeno 823.420 putnika.

Intenzivni razvoj počinje tek 1953. godine. Nabavljeno je 10 starih, ali generalno popravljenih "londonaca". Garažni prostor je preseljen na današnju lokaciju hotela "Marjan" gdje su dotrajale bivše konjušnice i prizemna zgrada preuređene za smještaj radioničkog prostora i ureda.

1958. godine "Promet" ima 44 autobusa sa 2614 putničkih mjesta, dužina linija iznosila je 523 km, prijeđeno je 2.007.541 km, a prevezeno 8.543.831 putnik. Bilo je 244 radnika.

Iste godine "Promet"-u je dodjeljena današnja lokacija u Predgrađu, gdje je 1962. godine izgrađena zgrada za potrebe servisiranja vozila, a 1964. godine radionički prostor i uredi za potrebe stručnih i administrativnih službi. Te godine organiziran je prijevoz na otoku Šolti i uveden je trolejbusni prijevoz na relaciji od gradske obale do Solina. Zbog čestih prekida uvjetovanih neiskustvom vozačkog osoblja, kao i lošim stanjem prometnica u solinskom bazenu, trolejbusni prijevoz je ukinut 1968. godine.

U listopadu 1965. godine pripojen je "Prometu" pogon poduzeća "Iskra" iz Supetra, pa je tako "Promet" preuzeo cjelokupni cestovni prijevoz na otoku Braču. 1966. godine uvodi u mrežu svog prijevoza i otok Hvar, a jednom linijom povezuje i otok Hvar s kopnom.

1968. godine "Promet" raspolaže sa 133 vozila i ima 701 uposlenoga.

Dužina linija iznosila je 2069 km, a sezonskih 835. Prijeđeno je 7.959.806 km, a prevezeno 30.246.085 putnika.

U voznom parku 1978. godine bilo je ukupno 197 vozila sa 17.954 putničkih mjesta. Prijeđeno je 12.250.753 km, a prevezeno 43.134.493 putnika.

Godine 1979. sagrađen je novi objekt u čijem sastavu se nalazi Prometni ured, Stanica za tehnički pregled vozila i fiksni UKV repetitor. U Splitu se po prvi put održava velika međunarodna sportska manifestacija MIS '79. "Promet" je tom prigodom kao službeni prijevoznik dobio od tadašnje SO Split 25 solo gradskih i 5 zglobnih autobusa marke MAN.

Grad Split je 1981. godine domaćin Prvenstva Europe u plivanju i vaterpolu PEP '81. te je "Promet" uspješno sudjelovao u organizaciji prijevoza sportaša, sportskih djelatnika, novinara,...

Na XIV. zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu, kao i na Univerzijadi 1987. godine u Zagrebu "Promet" uspješno sudjeluje u organizaciji prijevoza sudionika i gostiju igara.

Tijekom 1986. RJ na otoku Braču se osamostaljuje kao RO "Bračtrans".

Novi zonski tarifni sustav koji je podijelio mrežu linija na 5 zona uveden je 30. kolovoza 1987. g. pa se pojavio tehnološki višak radnika. U tu svrhu izrađen je elaborat o opravdanosti formiranja Sektora prometa u mirovanju gdje bi se otvorio prostor za zapošljavanje postojećeg viška radnika u poduzeću.

Vozni park se 1988. sastojao od ukupno 206 vozila, prijeđeno je 13.014.573 km, te prevezeno 67.926.556 putnika. Na dan 31. prosinca 1988. g. bilo je uposleno 1225 radnika.

Split je godine 1990. organizator Prvenstva Europe u atletici PEA '90. Za tu prigodu nabavljeno je 10 novih zglobnih autobusa marke MAN i 8 solo prigradskih vozila marke TAM. "Promet" je sa svih 18 autobusa i 60 vozača besprijekorno organizirao prijevoz športaša, akreditiranih novinara te ostalih gostiju za svo vrijeme trajanja prvenstva za što su iznesene pohvale od predstavnika svih država sudionica i od Organizacionog komiteta. Te iste godine Skupština općine Split sukladno Zakonu o poduzećima donosi rješenje o organizaciji javnog poduzeća "Promet" Split. Nabavljena su tri "pauk" vozila za prijenos nepropisno parkiranih vozila, te nam je odlukom IV SO Split povjereno organiziranje i otvorenih javnih parkirališta u užoj gradskoj jezgri. Izvan komunalnih djelatnosti otvorena je agencija za turistički i međugradski prijevoz putnika.

Od 1991. godine radnici "Promet"-a aktivno sudjeluju u Domovinskom ratu, vozili su Hrvatsku vojsku na svim bojištima Lijepe naše. Usprkos nedaćama rata promet na gradskim linijama funkcionirao je bez ikakvih problema.

U 1996. godine dovršava se postupak usklađivanja organizacije poduzeća sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o komunalnom gospodarstvu, te se 30. listopada sklapa Ugovor o organiziranju i preoblikovanju komunalnog poduzeća "Promet" - Split, u društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu. Vlasnici Društva su Grad Split sa 65,04%, Grad Solin sa 5%, Grad Kaštela sa 9,46%, Grad Trogir sa 4,26%, Grad Omiš sa 5,07%, te općine Kaštelanska Zagora sa 1,01%, Klis sa 2,41%, Marina sa 1,43%, Muć sa 1,48%, Podstrana sa 1,70%, Seget sa 1,50%, Šolta sa 0,47% i Šestanovac sa 1,17% udjela u temeljnom kapitalu Društva. Ustrojstvo Društva uspostavlja se na dva zasebna prometno-ekonomska centra i to Gradski prijevoz za područje Grada Splita i Prigradski prijevoz za ostala područja.

Vozni park 1997. godine sastoji se od 173 autobusa, od čega 80 zglobnih i 93 solo vozila. Najviše je zastupljena marka Mercedes i to 42 zglobna i 13 solo.

U prosincu 1998. godine Društvo raspolaže sa 178 vozila i ima 795 radnika, od kojih je 55 na određeno vrijeme, te je iz ovih podataka razvidno kolika je razina racionalizacije postignuta u Društvu u razdoblju od zadnji nekoliko godina. Temeljem podataka za studeni 1998. godine predviđa se prevesti 39.000.000 putnika i prijeći 9.800.000 km.

Split je 4. listopada 1998. godine ugostio Svetog Oca. Organizaciju javnog prijevoza hodočasnika, visokih državnih, županijskih i gradskih dužnosnika, crkvenih poglavara, akreditiranih novinara "Promet" je obavio besprijekorno. Tom prilikom bilo je angažirano 150 autobusa, te 260 vozača i ostalog prometnog osoblja. Može se slobodno kazati da je to u povijesti "Prometa" bio najzahtjevniji projekt za kojega je dobio brojne pohvale. Već sutradan, 5. listopada vozni red gradskih i prigradskih linija održavao se bez ikakvih poteškoća.