Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Naziv projekta:

Implementacija sustava e-ticketing u Promet d.o.o. Split putem ITU mehanizama

Opis projekta:

Projekt „Implementacija sustava e-ticketing u Promet d.o.o. Split putem ITU mehanizma“ rješava više problema, a neki od njih su nemogućnost provođenja preciznog voznog reda, nemogućnost praćenja vozila u stvarnom vremenu, preopterećenost pojedinih stajališta, naplata karata, neefikasno tiskanje i distribucija postojećih papirnatih karata, netransparentna raspodjela troškova i prihoda među dionicima. Sve to uzrokuje nezadovoljstvo korisnika/ca javnog prijevoza kako zbog stalnog čekanja, gužvi, problema oko kupnje karata tako i zbog nedostupnih informacija. Prijavitelj projekta je Promet d.o.o., a cilj je podići i unaprijediti kvalitetu javnog prijevoza građana/ki na području Grada Splita i Urbane aglomeracije Split nabavom i implementacijom integriranog elektronskog sustava e-ticketing. Time će se unaprijediti dostupnost javnog prijevoza korisnicima, povećati informiranost putnika/ca, unaprijediti sustav upravljanja podacima te podići svijest građana/ki o prednostima korištenja javnog prijevoza. Ukupna vrijednost projekta je 25.478.231,25 HRK, a ciljna skupina projekta su korisnici/ce javnog prijevoza na području Grada Splita i Urbane aglomeracije Split te zaposlenici/ce tvrtke Promet d.o.o.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je podići i unaprijediti kvalitetu javnog prijevoza građana/ki na području Grada Splita i Urbane aglomeracije Split.

Specifični ciljevi projekta su:

 • unaprijediti dostupnost javnog prijevoza korisnicima/cama
 • povećati informiranost putnika/ca
 • unaprijediti sustav upravljanja podacima
 • podići svijest građana/ki o prednostima korištenja javnog prijevoza.

Projektom će se implementirati elektronski sustav tzv. e-ticketing koji će se sastojati od sljedećih podsustava:

 1. sustav prodaje, distribucije i kontrole putnih karata
 2. sustav informiranja putnika/ca
 3. sustav za organizaciju i upravljanje resursima
 4. sustav upravljanja voznim parkom
 5. sustav brojanja putnika/ca
 6. sustav za naprednu analitiku i izvješćivanje
 7. zajednički ili dijeljeni sustavi.

Provedbom projekta povećat će se kvaliteta usluge javnog prijevoza, unaprijediti sustav upravljanja podacima, broj putnika/ca u javnom prijevozu kao i njihova informiranost. Uz provedbu mjera za postizanje vidljivosti, projekt će doprinijeti prepoznatljivosti EU financiranja za ovakve projekte, ali i informirati građane/ke o poboljšanju usluge s ciljem privlačenja dodatnog broja putnika/ca.

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 25.478.231,25 HRK, od čega su ukupni prihvatljivi troškovi 20.008.755,00 HRK, a EU sufinancira iznos od 12.102.050,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta:

6. rujna 2019. godine – 6. rujna 2021. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Miroslav Delić

Više informacija o EU fondovima i Operativnom programu:

- strukturnifondovi.hr

- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.