Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Nabava autobusa za Promet d.o.o. Split iz ITU mehanizma

KK.07.4.2.12.0001

 

Naziv projekta:

Nabava autobusa za Promet d.o.o. Split iz ITU mehanizama

Opis projekta:

Prijavitelj projekta je Promet d.o.o., a cilj je osigurati održivu i kvalitetnu usluga prijevoza građanima/kama na području Grada Splita putem nabave 18 novih autobusa visoke EURO 6 norme, čime će se smanjiti štetni utjecaj na okoliš zbog zastarjelog voznog parka prijavitelja. Novi autobusi omogućit će povećanje dostupnosti i udobnosti usluge javnog prijevoza za sve građane/ke, smanjenje štetnog utjecaja na okoliš kao posljedicu ispuštanja visoke količine CO2, HC, NOX, PM; smanjenje troškova održavanja vozila, povećanje osobne sigurnosti u javnom prijevozu. Ciljana skupina projekta su korisnici/ce javnog prijevoza na području Grada Splita.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je podići i unaprijediti kvalitetu javnog prijevoza građana/ki na području Grada Splita.

Specifični ciljevi:

  • povećati dostupnost i udobnost usluge javnog prijevoza za sve građane/ke
  • smanjiti štetni utjecaj na okoliš kao posljedicu ispuštanja visoke količine CO2, , HC, NOX, PM
  • smanjiti troškove održavanja vozila
  • povećati osobnu sigurnost u javnom prijevozu (vozača/ica i putnika/ca)

 

Očekivani rezultati projekta su sljedeći:

  • Nabavljeno 10 zglobnih gradskih niskopodnih autobusa i 8 solo gradskih poluniskopodnih autobusa s niskom emisijom CO2
  • Održana konferencija projekta
  • Izrađeni promotivni materijali te zainteresirana javnost informirana o projektu i novonabavljenim autobusima
  • Uspostavljen projektni tim te projekt proveden u skladu s pravilima ESIF-a.

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 44.008.750,00 HRK, od čega EU sufinancira u iznosu od 29.925.950,00 HRK.

 

Razdoblje provedbe projekta:

18. listopada 2018. godine – 18. listopada 2020. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Miroslav Delić (e-mail: miroslav.delic@promet-split.hr)

Više informacija o EU fondovima i Operativnom programu:

- strukturnifondovi.hr

- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.