NABAVA AUTOBUSA ZA PROMET D.O.O.

KK.07.4.2.03.003

 

Naziv projekta:

Nabava autobusa za Promet d.o.o.

Projekt je  sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Opis projekta:

Predmetni projekt je nabava 34 autobusa za Promet d.o.o. Provedbom projekta riješit će se ključni problem zastarjelog i nedostatog voznog parka tvrtke Promet d.o.o. kojeg karakterizira starost i veliki broj prijeđenih kilometara te povećano onečišćenje okoliša zbog vozila koja zadovoljavaju nisku EURO 0 i EURO 2 normu. Cilj projekta je osigurati održivu i kvalitetnu uslugu prijevoza građanima/kama. Novi autobusi omogućit će povećanje kvalitete pružanja usluge javnog prijevoza i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš primjenom visokih EURO 6 normi motora novih vozila. Ciljana skupina projekta su korisnici/ce javnog prijevoza na području Grada Split.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je podići i unaprijediti kvalitetu javnog prijevoza građana/ki na području Grada Splita.

Specifični ciljevi:

  • povećati dostupnost i udobnost usluge javnog prijevoza za sve građane/ke
  • smanjiti štetni utjecaj na okoliš kao posljedicu ispuštanja visoke količine CO2
  • smanjiti troškove održavanja vozila.

Očekivani rezultati projekta su sljedeći:

  • Nabavljeno 20 zglobnih gradskih niskopodnih autobusa i 14 solo gradskih niskopodnih autobusa s niskom emisijom CO2
  • Održana početna i završna konferencija projekta
  • Izrađeni promotivni materijali te zainteresirana javnost informirana o projektu i novonabavljenim autobusima
  • Uspostavljen projektni tim te projekt proveden u skladu s pravilima ESIF-a.

 

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 93.637.500,00 HRK, od čega EU sufinancira u iznosu od 63.673.500,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta:

1. svibnja 2018. godine – 30. travnja 2020. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Miroslav Delić (e-mail: miroslav.delic@promet-split.hr)

Više informacija o EU fondovima i Operativnom programu:

strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

"Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost tvrtke Promet d.o.o."